اتاقم مملو پرنده است(بتول مبشری)

اتاقم مملو پرنده است
پرنده های مَست به سمت تو می آیند
پرنده های زخمی از سمت تو برمی گردند
و آنکه بر شانه ی چپم نشسته
چنان آواره مانده 
که به کوچ فکر می کند
پاییز هم دامنش پر از پرنده است 
برویم .....

بتول مبشریاشعار بتول مبشری
منبع این نوشته : منبع
مبشری ,بتول ,پرنده ,بتول مبشری ,مملو پرنده ,اتاقم مملو

خدای برگ ریز خدای پاییز(بتول مبشری)

خدای برگ ریز
خدای پاییز
جای من خالی ست
جای من روی نیمکت سوم کنار پنجره
جای من میان نقاشی های کودکی ام
جای من کنار سارا و کوکب خالی ست 
کنار تخته ی سیاه و گچ 
میان حیاط آب پاشیده ی مدرسه
خدای مهر ماه
خدای مدرسه
من از هیاهوی این خیابان و این کلاغ ها خسته ام
جای من کنار دستهای کشیده و تیره ی مادربزرگم است
وقتی که نقل و نبات تعارفم میکند
جای من پیش دامن عطری مادرم است
وقتی که گریه میکنم
وقتی که مشق های فردایم را ننوشته ام
وقتی که مبصر نیستم
وقتی که فوزیه بیست های دیکته اش را به رخم میکشد
خدای کودکی ام
جا ی من همه جا خالی ست
جایی که دارا انار دارد
جایی که کبری تصمیم میگیرد
جایی که آن مرد می آید
درباران
با اسب ......

بتول مبشری


اشعار بتول مبشری
منبع این نوشته : منبع
بتول ,خالی ,خدای ,بتول مبشری

با دیگران می بینمت حالم جنونی می شود(بتول مبشری)

با دیگران می بینمت حالم جنونی می شود
آهوی آرام دلم چون ببر خونی می شود

از خشم ِ شب پر می شوم در هیبت سربازها
شعری پُر از خط خوردگی سرخورده از ایجازها

با دیگران می بینم ات شبگرد ِمستی می شوم
قداره می بندم به دل خنجر به دستی می شوم

سعدی نمی خوانم دگر چنگیز و تاتارم ببین
خون از سبیلم می چکد یعنی که خونخوارم ببین

با دیگران می بینمت لیلا شدن گم می شود
لکاته ای در شعر من رسوای مردم می شود

مریم نمی مانم دگر عذرا شدن دلچسب نیست
تنها نوردی می کنم مردی سوار اسب نیست

با دیگران می بینم ات یک قیصریه آتشم
هم دستمال وُ روسری هم شهر آتش می کشم

لوطی و جاهل جملگی خلوت کنید این راسته
لیلای مجنون حالتی از جان من برخواسته

شاید در این جنگ بلا مقتول ِاحساسی شوم
شاید بمیرم زودتر قربانی خاصی شوم

هرجا که جمعی پای هم گفتید از حال دلی
یاد آورید از گم شدن در قصه ی بی حاصلی

سرخط اخبارم کنید با قصه ی تنهایی ام
من دیدمش با دیگری ..این شد تم رسوایی ام

بتول مبشری

 

 


اشعار بتول مبشری
منبع این نوشته : منبع
دیگران ,مبشری ,بینمت ,بتول ,بتول مبشری ,حالم جنونی ,بینمت حالم

روزی دوباره از مسیر آسیاب های بادی خواهی گذشت(بتول مبشری)

 

روزی دوباره از مسیر آسیاب های بادی خواهی گذشت
از مسیر زیتون ها و لک لک ها
سارها و درناها
ازمسیر باران های ممتد و دیوانه وار
و پرواز بی راه گُله گُله مرغ هایی که نامشان را نمیدانی
شاید آنروز پاییز بغلت کند
یا برایت برقصد
یا دست بر شانه ات بزند
و دگمه ی بالای پیراهنت را باز کند
بی شک
برگ های زرد را از شانه هایت خواهد تکاند
و تو قدم هایت را
به ضرباهنگ خش خش دامنش وصل خواهی کرد
شاید آنروز باران و اشک
شیار گونه هایت را بشوید
یا خیس و نمناک دست در دست پاییز
به کافه ی متروکه ای بروی
و دل سیر گذشته ات را تماشا کنی
و شعر رنگ پریده ای روی دیوار
حواست را ببرد ..ببرد
اما آن روز 
آن پاییز
من نخواهم بود
و این درد
این درد .....

بتول مبشری

 


اشعار بتول مبشری
منبع این نوشته : منبع
مبشری ,بتول ,هایت ,خواهی ,مسیر ,بتول مبشری ,بادی خواهی ,مسیر آسیاب ,روزی دوباره